Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Codger's -  English Cockers Cody and Teddy

JRD

Juvenile Renal Dysplasia - JRD

„Juvenile renal dysplasia“ = juvenilní renální dysplazie (dále jen JRD) tvoří důležitou podskupinu ledvinových onemocnění u psů. Dysplazie je vpodstatě vývojová anomálie buněk, popř. orgánů. Při JRD se ledviny psa už v prenatálním stadiu nevyvíjejí správně. Při porodu vykazuje ledvina nevyvinuté struktury, které se skládají z plodových buněk popř. vláken a které takto poškozené zůstanou po celý život zvířete. Z tohoto důvodu onemocní někteří psi už ve štěněcím věku a umírají v prvním roce života. Ostatní onemocní později v průběhu života. Léčba může těmto psům pomoci, ale délka jejich života je vzhledem k této nemoci omezená. U většiny psů s touto mutací se onemocnění nerozvine. Ta zvířata, u kterých se to ale stane, se dostávají do situace ohrožující jejich život.

Na co by jste měli u mladých zvířat dávat pozor?

První příznaky JRD u štěňat po 10 týdnech věku mohou být přehnané pití a močení a světlá (jakoby ředěná) moč. Častěji nastanou problémy s udržením čistoty.

Důležité:

U většiny zvířat s jednou nebo dvěma kopiemi této mutace se vyskytují nepatrné defekty ledvin, které se dají zjistit pouze biopsií. Tyto nemají ŽÁDNÝ negativní vliv na zdraví zvířete. Ledviny pracují normálně a vykazují standardní nález při přibližném měření. U některých dokonce vyjde i výsledek biopsie negativní. Přesto mohou taková zvířata předášet JRD dál na své potomstvo. Pokud se objeví klinické přídady, jsou výsledky většinou zdrcující a zvířata v posledním stadiu umírají na selhání ledvin.

Jak se JRD dědí?

JRD se dědí „dominantně s neúplnou penetrací“. To znamená, že zvířata s jednou nebo dvěma kopiemi této mutace nesou riziko chorobu vyvinout a nebo ji dědit. Riziko JRD je nízké, to znamená, že většina zvířat, která jsou přenašečí nebo homozygoti této mutace, nevykazují žádné klinické obtíže.

Které poznatky získáte z genetického testu?

Výsledky DNA testu jsou vyhodnoceny následujícím způsobem:

a)   Přenašeči (jedna kopie JRD mutace)

b)  Homozygotně zmutovaná alela homozygot (dvě kopie JRD mutace)

c)   Čistý – nevyskytuje se žádná kopie JRD mutace

U a) a b) viz výše, může být zvíře postižené JRD anebo může být klinicky zdravé. Ale i toto klinicky zdravé zvíře může chorobu dále přenášet na své potomstvo.

Pro chovatelská rozhodnutí a úspěchy
viz. Info na  http://www.dogenes.com

Pro budoucnost

Vaším cílem by mělo být kombinování geneticky čistých zvířat mezi sebou. Efektivním využitím JRD testu a osvícenými chovatelskými rozhodnutími můžete vyeliminovat JRD z Vašeho chovu aniž by jste ohrozili jeho genofond. To se stane cíleným chovem k čistým jedincům.

Jak testovat:

Na stránkách http://www.dogenes.com vyplnit online objednávku. Cena testu je 135,- USD za jednoho psa, 99,- USD při počtu 10ti a více psů. Momentálně běží akce pro anglické kokry za cenu 75,- USD za testované zvíře.

TOPlist