Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Codger's -  English Cockers Cody and Teddy

Noble Boy Black Petrs

 Noble Boy Black Petrs „Teddy“

                         24.3.2008, ČLP/AC/34012 Chovný pes/Stud dog                           ZV KCHLS III. cena

DKK (HIPS) 0/0 (clear), prcd-PRA Clear (parents), FN Test Clear (parents)

DNA Test barev laboratoř Laboklin/DNA Clours Test by Laboklin: Homozygot E/E

                       Teddy nenese gen zlaté barvy, předpoklad je pro potomstvo modrobílé a černobílé                          Teddy sires blue and black&white puppies

 

  

                                                                                   2 years

 

   1 rok/ year

 

              11 měsíců

6 měsíců

 

4 měsíce

   

                                                                                  10 týdnů

Teddýsek byl na rozdíl od Codyho už velmi plánovaný přírůstek. Prostě jsme si s Codym řekli, že už fakt nutně potřebuje toho kámoše.. Prvotní úvahy o importu pejska ze zahraničí jsem postupně zavrhla. Po pár letech už vím, že ani věhlas chovné stanice ani miliony titulů na začátku jmen rodičů nemusí být automaticky zárukou pozdějších úspěchů na výstavách a jednak mi u nového pejska šlo nejen o exteriér, ale hlavně o povahu a zdraví. Už jen proto, že jsem trochu zhýčkaná Codyho naprosto klidnou, pohodovou a bezproblémovou povahou, hledala jsem něco podobného…tedy minimálně s dědičnými předpoklady…

Teddy was, in contrast to Cody, a very carefully planned acquisition. We simply agreed with Cody, that he really needs a friend now. Primary thoughts about an imported dog were step by step cancelled. After a couple of years I know that neither the prestige of the respective Kennel, nor thousands of titles connected with the parents’ names is the automatic guarantee of a success on dog shows. And except of that, main priority by the new dog was for me not only the exterior but also its nature and health. Being spoiled by Cody’s absolutely calm and peaceful nature, I searched for something very similar….let say at least with heritable presumptions for such nature…

Kromě toho byla priorita zdraví, což oba Teddyho rodiče bezpochyby splňují. Teddýsek je vlastně Codyho synovec. Narodil se na Velikonoční pondělí roku 2008 (24.3.2008) jeho sestře Kery (Ceria In Blue Black Petrs) a Gasparovi (Gaspar Izomer) oba momentálně patří k chovné stanici  Black Petrs, což je, tedy alespoň pro mě, garance úspěchu ať už v oblasti zdraví, tak povah a v neposlední řadě i exteriéru…

 

               

      ...tak a tohle je parta "N" Black Petrs...moji bráchové a ségry/So this is the litter "N" Black Petrs, my brothers and sisters

Except of that my priority was the health of the dog, which is definitely fulfilled by both its parents. Teddy is in fact Cody’s nephew. He was born on Easter Monday 2008 (24.3.2008) to Cody’s sister Kery (Ceria In Blue Black Petrs) and Gaspar (Gaspar Izomer) both belonging currently to the Black Petrs Kennel. This name is, at least for me, the guarantee success in the area of health, nature and last but not least also excellent exterior.

Kery je nádherná modrobílá kokří dáma s  absolutně vyrovnanou povahou. Absolvovala úspěšně několik výstav s titulem CAC, má zkoušky vloh a canisterapeutické zkoušky. Gaspar je elegantní černobílý pes z polské chovné stanice Izomer. V jeho rodokmenu jsou poměrně zajímavá jména psů z chovné stanice Blepers‘ (Blepers‘ Andron).

Kery is a beautiful cocker lady with an absolutely excellent well balanced nature. She gone successfully through several dog shows, mostly with a CAC title, she has hunting exam and she is a canis-therapy dog. Gaspar is an elegant black & white cockr-boy from a Polish Kennel Izomer. There are several very important names in its pedigree such as those from the kennel Blepers‘ (Blepers’ Andron).

I když u výstavy nejsou prioritou, samozřejmě se, podle toho, jak se bude Teddýsek vyvíjet, občas někde objevíme a uvidíme…Za prvé jak se to bude Teddymu líbit no a hlavně jak se bude on líbit našim pánům rozhodčím…

Despite the fact that the shows are not necessarily our priority, depending on Teddy’s development, we will, of course, try to take part on some and we will see… First of all if Teddy will like it and secondly….if our judges will like Teddy….

Moje poděkování Petru Studeníkovi za výběr a majitelce Kery Darině Rájové za perfektní odchov.

My thanks go to Petr Studeník for the choice and to the owner of Kery Darina Rájová for the perfect maintenance of Teddy.

 

TOPlist