Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Codger's -  English Cockers Cody and Teddy

prcd - PRA

prcd - PRA - dědičné choroby očí u Anglického kokršpaněla

 

OptiGen prcd-PRA Test

OptiGen prcd-PRA Test je test založený na rozboru DNA, který pomáhá zamezit jedné formě progresivní atrofie sítnice. PRA se odkazuje na skupinu chorob které způsobují že sítnice oka časem pomalu degeneruje. Výsledkem je zhoršující se zrak a eventuální oslepnutí. „prcd“ pochází od „progressive = progresivní rod-cone = čípek oční sítnice degeneration = degenerace“ což je typ PRA známý u různých plemen.

Choroba PRA

Genetická porucha, prcd-PRA způsobuje že buňky na sítnici ze zadu oka degenerují a odumírají, i přesto, že se tyto buňky vyvíjely původně v začátku života normálně. Sítnicové buňky fungují na světelných stupních a jsou první, které ztrácí normální funkci. Výsledek je noční slepota. Kuželové sítnicové buňky postupně ztrácí sovu normální funkci při plném světle. Většina postižených psů pravděpodobně oslepne. Typicky se klinická choroba dá rozpoznat nejdříve v ranném dospívání nebo ranné dospělosti zvířete. Protože se počátek choroby liší od jednotlivých plemen, je třeba znát specifika Vaší rasy.

Diagnóza choroby sítnice může být složitá. Příznaky, které mohou vypadat jako prcd-PRA můžou být místo toho jinou chorobou, která není dědičná. Testy genetické testy pomáhají stanovit diagnózu. Je třeba zdůraznit, že ne všechny poruchy sítnice musí být PRA a ne všechny PRA poruchy jsou prcd formy PRA.  Každoroční vyšetření u veterinárního oftalmologa by měla pomoci sledovat historii očí, která může pomoci k diagnóze choroby.  Bohužel momentálně neexistuje žádný lék na tuto chorobu.

Dědičnost

Prcd-PRA se dědí jako recesivní znak. To znamená, že gen nemoci se musí dědit od každého rodičů aby způsobil chorobu u odchovů (potomků). Rodiče byli „Carrier = Přenašeč“ nebo „Affected = Postižení“. Přenašeč má jeden gen nemoci a jeden normální gen a označují se jako „homozygotní“ pro tuto chorobu. Normální pes nemá žádný gen choroby a označuje se za „homozygotní normální“ – obě kopie genu jsou stejné. A pes se dvěma geny choroby se označuje za „homozygotního postiženého“, kde obě kopie genu jsou abnormální. Bylo prokázáno, že všechna plemena testovaná na prcd-PRA mají stejnou chorobu způsobenou stejným mutujícím genem. Je to tak i přesto, že se choroba u jednotlivých plemen může projevit v různém věku a s různou vážností.

Přestože je prcd-PRA dědičnou chorobou, může být zamezeno její šíření u budoucích generací, pokud se budou testovat psi před tím než budou zařazeni do chovu. Identifikace psů, kteří nepřenášejí nemocné geny je klíčová. Tito „čistí“ psi mohou být kříženi s jakýmkoliv jedincem – i postiženým prcd-PRA. Šance odchování postižených štěňat z takového chovu závisí samozřejmě na výsledcích testů.

Genetický test

OptiGen test se testuje z malého množství krve Vašeho psa a analyzuje specifické mutace DNA, které způsobují prcd-PRA. OptiGen test najde zmutované (změněné) geny, abnormální genové kopie a normální geny. Výsledek testu je genotyp a umožňuje rozdělení psů do tří skupin.

Možnosti výsledků pro použití OptiGen testu

Genotyp

Riziková skupina

Význam pro chov

Riziko prcd onemocnění

Homozygotní Normální

Normální/čistý

Může se křížit s jakýmkoliv psem, extrémně nízké riziko postižených potomků

Extrémně nízké

Heterozygotní

Přenašeč

Měl by se křížit jen s Normálním/čistým jedincem aby se odstranilo riziko postižených potomků

Extrémně nízké

Homozygotní změněný

Postižený

Měl by se křížit pouze s Normálním/čistým jedincem aby se odstranilo riziko postižených potomků

Velmi vysoké

 

Chovné strategie pro prcd-PRA test

 Níže uvedená tabulka zvýrazňuje žádoucí chovná spojení, která zahrnují alespoň jednoho rodiče s nálezem „Normální/čistý“. Všechna ostatní spojení jsou rizikem pro odchov postižených štěňat s extrémně vysokou pravděpodobností vývoje prcd v průběhu jejich života. Nicméně, všichni psi mohou být rozmnožováni bezpečně. Není nutné – a ani žádoucí – odstraňovat psy z chovné populace. Ale je nutné psy rozlišit a oddělit na Normální/čisté jedince a postižené jedince.

Výsledky, které se dají očekávat pro chovné strategie při použití OptiGenu – prcd-PRA testu

Rodič 1

Status

Rodič 2 - status

Normální/čistý

Přenašeč

Postižený

Normální/čistý

Všichni potomci = Normální

½ potomstva = Normální

½ potomstva = Přenašeči

Všichni potomci = Přenašeči

Přenašeč

½ potomstva = Normální

½ potomstva = Přenašeči

¼ potomstva = Normální

½ potomstva  = Přenašeči

¼ potomstva = Postižení

½ potomstva = Přenašeči

½ potomstva = Postižení

Postižený

Všichni potomci = Přenašeči

½ potomstva = Přenašeči

½ potomstva = Postižení

Všichni potomci = postižení

Výhody testování genetických chorob jsou jasné. S použitím těchto informací mohou chovatelé okamžitě zamezit odchovy postižených štěňat a mohou v chovu používat jakéhokoliv psa bez ohledu na stav genetické choroby. A protože testy mohou být dělány v jakémkoli věku zvířete, genetický stav každého psa, který bude používán v chovu, může být znám ještě před tím než se objeví klinické příznaky. Přes několik generací rozlišování psů a jejich rozumným křížením mohou dokonce chovatelé nemocné geny ve svých chovných liniích úplně vymezit.

OptiGen prcd test může být provádět v jakémkoliv věku psa – už i u malých štěňat – a výsledek bude stejný v každém věku i když bude opakován

Protože většina plemen je postižena jinou dědičnou oční chorobou, doporučují se každoroční opakovaná vyšetření u veterinárního lékaře – oftalmologa .

 

 

TOPlist